วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สมัครร่วมงานที่ปรึกษาการเงิน
อาชีพอิสระ อาชีพที่ปรึกษาการเงิน นี่คือบทเรียนเปลี่ยนชีวิต จากผม

                         Module ที่ 1-10
       1. ที่ปรึกษาการเงินคืออะไร ทำไมต้องมีที่ปรึกษาการเงิน
       2. อาชีพนี้เขาทำงานกันอย่างไร 
       3. เครื่องมืออันทรงพลังของที่ปรึกษาการเงิน
       4. แนวคิดที่แตกต่างระหว่างที่ปรึกษาการเงินกับตัวแทน
       5. ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าลูกค้ามีเงิน มีทรัพย์สิน รวยจริงไม่จริง
       6. การคำนวณค่าความสามารถ และ income protection
       7. การคำนวณหากองทุนการศึกษาบุตรต้องทำอย่างไร
       8. การคำนวณและตั้งกองทุนเกษียณอายุต้องทำอย่างไร
       9. ภาษีอย่างง่ายทำอย่างไร ดูแลหนี้สินให้ลูกค้าทำอย่างไร และความรู้เรื่องการลงทุน ระหว่าง Hight Risk Hight Return กับ Hight Understanding Hight Return เป็นอย่างไร
      10. Product อันทรงพลังที่ที่ปรึกษาการเงินต้องมี มีอะไรบ้าง และเส้นทางแห่งอนาคตของที่ปรึกษาการเงิน และท้ายสุดการเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ที่ปรึกษาการเงิน
กรอกข้อมูล ลงชื่อ อีเมล เพื่อรับบทเรียน...ฟรี ทางอีเมล โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
                                  ==========>>>>